De Eduard van Beinum Stichting

De Eduard van Beinum Stichting (EVBS) is in 1960 opgericht als internationaal ontmoetings- en studiecentrum voor musici. De stichting dankt haar naam aan dirigent Eduard van Beinum (1900-1959), een van de bedenkers.

Onder auspiciën van de EVBS zijn in de loop der tijd talloze cursussen en masterclasses gegeven. Later legde de stichting zich toe op het verstrekken van compositieopdrachten, met de intentie daarmee het wereldrepertoire te verrijken.

Ondanks de bescheiden middelen van de stichting zijn de afgelopen decennia vele tientallen nieuwe opdrachtwerken gepubliceerd en uitgevoerd door professionele Nederlandse ensembles en orkesten. Hoogtepunten waren het ballet ‘Groosland’ van de Franse choreografe Maguy Marin en de opera ‘Life with an Idiot’ van Alfred Schnittke. Nog altijd doen componisten en professionele gezelschappen een beroep op de stichting.

Doelstelling

Het streven van de Eduard van Beinum Stichting (EVBS) is met bescheiden financiële middelen een zo groot mogelijk effect te bereiken. Steeds zoekt de stichting naar mogelijkheden om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire.

Bijzondere werken

Het resultaat over de afgelopen decennia is een totaal van zo’n honderdtwintig werken waarvoor de EVBS het opdrachtgeld geheel of grotendeels heeft opgebracht. Niet alle werken zullen uiteraard in de top-10 van het modern klassieke repertoire terechtkomen, maar een klein aantal bijzondere werken heeft de stichting mee helpen creëren.

Klein en gewaardeerd

Het in 1984 in belegging gegeven grondkapitaal van de EVBS heeft zodanig gerendeerd, dat de stichting door middel van stipendia en prijzen en met name via een exclusief opdrachtbeleid bescheiden impulsen kan geven aan de Nederlandse professionele podiumkunsten. Ondanks de kleine financiële armslag – en dus het incidentele optreden in het Nederlandse muziekleven – weten alle gerenommeerde orkesten, ensembles, gezelschappen en ondersteunende stichtingen de weg naar de Eduard van Beinum Stichting te vinden. Naam en doelstelling van de stichting zijn goed bekend én gewaardeerd.

Nevendoelstelling

Naast de geformuleerde doelstelling kent de Eduard van Beinum Stichting ook een bijzondere nevendoelstelling: zij beijvert zich om het werk van haar naamgever onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden, onder meer door het subsidiëren van bijzondere publicaties en muziekopnamen van Eduard van Beinum.

Gallery

Geschiedenis

Het plan om naast de al bestaande centra voor letterkundigen en beeldende kunstenaars ook een centrum voor excellente musici te creëren, dateert van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Initiatiefnemers van het eerste uur waren harpiste Phia Berghout en dirigent Eduard van Beinum. Hun idee: een internationale ontmoetingsplaats waar musici uit de gehele wereld zich tijdens studiebijeenkomsten met elkaar zouden kunnen meten.

In 1960 kreeg dit idee vaste vorm; op 16 november van dat jaar werd de stichting opgericht. De naam lag voor de hand: het jaar ervoor overleed Eduard van Beinum.

Queekhoven
Queekhoven

In 1963 betrok de stichting het buitenverblijf Queekhoven aan de Vecht bij Breukelen en beschikte Nederland over een internationaal muziekinstituut, waar in de jaren daarop volgend honderden gastdocenten van internationale allure en duizenden cursisten uit alle windstreken bivakkeerden.

Naast de studiebijeenkomsten, cursussen en masterclasses was er al vroeg aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de historische muziekpraktijk. Ook werd onderzoek gedaan naar muziek uit andere culturen.

Door het wegvallen van overheidssubsidies zagen directie en bestuur zich in 1983 gedwongen Huize Queekhoven af te stoten. De oude stichtingsdoelstellingen waren aan herziening toe en er werd een nieuwe koers uitgezet.

Juryberaad toekenning opera-opdracht aan György Kurtàg 1987 Alco Wiersma (l) en Piet te Nuyl, bestuursleden EVBS

Tussen 1986-1996 werkte de Van Beinum Stichting samen met Het Muziektheater in Amsterdam en de beide vaste bespelers: Het Nationale Ballet en de Nederlandse Opera. In deze periode trad de EVBS op als opdrachtgeefster voor enkele succesvolle nieuwe werken.

Dit markeerde het beginpunt van een nieuw kernbeleid: het verstrekken van compositieopdrachten. Ondanks de bescheiden financiële slagkracht zijn in de laatste drie decennia inmiddels meer dan honderd nieuwe werken met steun van de Eduard van Beinum Stichting in première gebracht.

Contact

Mari Andriessen: borstbeeld Eduard van Beinum

Postadres

Postbus 327
1200 AH  Hilversum

Bezoekadres

Tafelbergweg 6
1251 AE  Laren

Telefoon

+31 35 624 57 88

E-mail

info@eduardvanbeinumstichting.nl

Bestuur

Mr. Floris A.W. Bannier (voorzitter)
Drs. Yvonne van Baarle (secretaris)
Mr. Lou A.W.J. van der Heijden (penningmeester)
Mr. Jan Willem Loot
Mr. Stan P.F.M. Paardekooper

Contactpersoon

Aleida Hamel