Aanvragen

Onder dit kopje stond sinds jaar en dag de 

AANVRAAGPROCEDURE  COMPOSITIE OPDRACHTEN  EVBS

De EVBS zal in de loop van dit jaar 2020 haar activiteiten beëindigen.
Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

De laatste opdrachten zijn vergeven in het najaar van 2019.  Uiteraard zullen alle nog lopende opdrachten conform contractuele afspraken worden afgehandeld.

Zo komt na 60 jaar een einde aan het bestaan van de Eduard van Beinum Stichting, eertijds opgericht met het oogmerk een internationale ontmoetingsplaats te worden waar musici uit de gehele wereld zich tijdens studiebijeenkomsten met elkaar zouden kunnen meten. Vanaf 1963 vanuit de thuisbasis Huize Queeckhoven in Breukelen.
Na verkoop van Queeckhoven in 1983 is het beleid hoofdzakelijk gericht geweest op het verstrekken van compositie opdrachten, met name aan niet Nederlandse componisten die schreven op verzoek van professionele, Nederlandse orkesten en ensembles. Dat was mogelijk dankzij het prudent beleggen van de verkoopopbrengsten van Huize Queeckhoven en private schenkingen. De schatkist is nu nagenoeg leeg.
Het netto resultaat is ruim 150 nieuwe composities.