Aanvragen

AANVRAAGPROCEDURE  COMPOSITIE OPDRACHTEN  EVBS

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend. Dat kan per post maar bij voorkeur digitaal. Contact- en adresgegevens staan hier. Telefonisch overleg vooraf is aan te raden (035 6245788).

Er zijn minimaal twee vergaderdata per jaar. Indienen vóór 1 april of vóór 1 oktober.

De EVBS werkt niet concurrerend met het Fonds Podiumkunsten in Den Haag (www.fondspodiumkunsten.nl ), maar aanvullend. EVBS richt zich vrijwel uitsluitend op buitenlandse componisten van naam en faam die geen beroep kunnen doen op het Haagse fonds, maar wel componeren op verzoek van Nederlandse professionele musici en gezelschappen (orkesten/ensembles).

De aanvraag bestaat uit een brief waarin duidelijk wordt uiteengezet wat de aanvraag behelst:

  • motivatie voor de keuze van de componist
  • wat voor soort compositie
  • voor welke bezetting
  • aantal uitvoeringen in NL dan wel ook in het buitenland + opgave van (bij voorkeur) gerenommeerde podia
  • motivatie voor de hoogte van het honorarium gebaseerd op de moeilijkheidsgraad en duur van het te componeren werk (zie honorariumtabellen van het Fonds Podiumkunsten of Nieuw Geneco, www.nieuwgeneco.nl )
  • een deugdelijke financiële verantwoording waaruit blijkt welk aandeel de compositie opdracht in de gehele begroting van het project heeft (begroting)

EXTRA INFORMATIE:

  • CV componist
  • informatie uitvoerenden
  • links naar relevante websites
  • representatief klinkend materiaal op CD in 6-voud (d.w.z. representatief voor wat de aanvrager wil aanvragen)