Doelstelling

Het streven van de Eduard van Beinum Stichting (EVBS) is met bescheiden financiële middelen een zo groot mogelijk effect te bereiken. Steeds zoekt de stichting naar mogelijkheden om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire.

Bijzondere werken

Het resultaat over de afgelopen decennia is een totaal van zo’n honderdtwintig werken waarvoor de EVBS het opdrachtgeld geheel of grotendeels heeft opgebracht. Niet alle werken zullen uiteraard in de top-10 van het modern klassieke repertoire terechtkomen, maar een klein aantal bijzondere werken heeft de stichting mee helpen creëren.

Klein en gewaardeerd

Het in 1984 in belegging gegeven grondkapitaal van de EVBS heeft zodanig gerendeerd, dat de stichting door middel van stipendia en prijzen en met name via een exclusief opdrachtbeleid bescheiden impulsen kan geven aan de Nederlandse professionele podiumkunsten. Ondanks de kleine financiële armslag – en dus het incidentele optreden in het Nederlandse muziekleven – weten alle gerenommeerde orkesten, ensembles, gezelschappen en ondersteunende stichtingen de weg naar de Eduard van Beinum Stichting te vinden. Naam en doelstelling van de stichting zijn goed bekend én gewaardeerd.

Nevendoelstelling

Naast de geformuleerde doelstelling kent de Eduard van Beinum Stichting ook een bijzondere nevendoelstelling: zij beijvert zich om het werk van haar naamgever onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden, onder meer door het subsidiëren van bijzondere publicaties en muziekopnamen van Eduard van Beinum.