Nieuwe geluiden

In de periode 1986-1996 bestond een samenwerking met de stichting Het Muziektheater Amsterdam en zijn beide vaste bespelers: Het Nationale Ballet en de Nederlandse Opera. Op basis hiervan verleende de EVBS één maal per drie jaar een opdracht voor het creëren van een nieuw ballet of een nieuwe opera.

Jury beraad in 1986 in Parijs in het Théatre de la Ville
Juryberaad in 1986 in Parijs in het Théatre de la Ville

De Franse choreografe Maguy Marin, de ‘zonnekoningin van de Franse dans’, kreeg in 1986 als eerste een opdracht. Ze ontwierp haar ballet ‘Groosland’ voor de twintig kleinste dansers van Het Nationale Ballet op muziek van de Brandenburgse Concerten 2 en 3 van J.S. Bach.

Een eerste operaopdracht werd in 1987 verleend aan de Hongaarse componist György Kurtàg. Kurtàg aanvaardde weliswaar de opdracht, maar wilde zich niet op een productiedatum vastleggen. Om redenen van continuïteit werd besloten de Russische componist Alfred Schnittke in het najaar van 1989 eveneens een opdracht te verlenen. Dat resulteerde in de door de gehele muziekwereld bejubelde productie ‘Life with an Idiot’ op een libretto van Viktor Jerofejev. Zowel ‘Groosland’ als ‘Life with an Idiot’ zijn later met veel succes in buitenlandse theaters uitgevoerd.

Een tweede opdracht voor Het Nationale Ballet ging niet naar een choreograaf, maar naar de jonge Nederlandse componist Micha Hamel. In 1995 voltooide hij zijn ‘Wintergezicht’ voor groot orkest, gemaakt voor een choreografie van Toer van Schayk, ‘Spiegels Bevriezend’. Het Nederlands Balletorkest speelde onder leiding van de componist de première op 15 juni 1995.

Orlando Kwartet
Orlando Kwartet

Naast de projecten met Het Muziektheater Amsterdam verleende de EVBS steun aan diverse bijzondere manifestaties. Zo stond de stichting in 1982 aan de wieg van het inmiddels internationaal bekende Orlando Festival voor kamermuziek in Rolduc bij Kerkrade. Jarenlang financierde de stichting de masterclasses tijdens dit festival.

Ook verleende de EVBS aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig stipendia aan jonge internationale dirigenten die cursussen volgden bij het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB, de latere Nederlandse Omroep Stichting NOS).

In de periode tussen 2000 en 2002 verstrekte de EVBS drie maal een studiebeurs aan winnaars van het Vriendenkrans Concours van het Koninklijk Concertgebouworkest.