Jury beraad in 1986 in Parijs in het Théatre de la Ville

Jury beraad in 1986 in Parijs in het Théatre de la Ville

v.l.n.r.
Aleida Hamel, zaakgelastigde EVBS
Floris Bannier, voorzitter van het EVBS-bestuur
Rudolph Nureyev, danser
Parijs, 1986